A VII. FAZOLA NAPOK- ,Műszaki Földtudományi Kutatások 2013 szakmai-tudományos konferencia- Miskolc, 2013. 09.13.

A rendezvény szervezői:

a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara,

az MTA Földtudományok Osztály, Bányászati Tudományos Bizottsága,

az MTA Miskolci Területi Bizottsága,

az OMBKE Egyetemi Osztály,

a BAZ Megyei Mérnöki Kamara,

MMKM Kohászati Múzeuma

 

TISZTELETTEL MEGHÍVJÁK

A VII. FAZOLA NAPOK rendezvénysorozat keretében szervezett

Műszaki Földtudományi Kutatások 2013

szakmai-tudományos konferenciára.

A rendezvény időpontja: 2013. szeptember 13.

A rendezvény helye: Miskolci Akadémiai Bizottság székháza,Miskolc Erzsébet tér 3.

v

Szakmai-Tudományos Konferencia PROGRAMJA

2013. szeptember 13. Péntek

10.00-13.00 Szakmai előadások

Megnyitó, Köszöntő

DR. LAKATOS ISTVÁN Professzor Emeritus, az MTA rendes tagja a MTA-MAB elnöke

 

DR. FÖLDESSY JÁNOS egyetemi tanár, DR. GOMBKÖTŐ IMRE egyetemi docens (ME)

Stratégiai ásványi nyersanyagaink: jövőbe tekintés

DR. CSŐKE BARNABÁS egyetemi tanár, DR. NAGY SÁNDOR tudományos munkatárs(ME)

Kritikus elemek visszanyerése elektronikai hulladékokból

 

Kávészünet

 

Levezető elnök: DR. SZŰCS PÉTER egyetemi tanár, dékán

 

DR. KOVÁCS BALÁZS egyetemi docens (ME)

Felszínalatti vízkészlet-gazdálkodás az Észak-magyarországi Régióban

 DR. LÉNÁRT LÁSZLÓ egyetemi docens (ME)

A bükki hidegkarsztvíz és a Bükk-térségi termál-karsztvíz kapcsolatrendszere

 

VII. FAZOLA NAPOK programja

2013. szeptember 13-14.

Helyszín: Miskolc, Felsőhámor, Újmassa

Programok:

Szeptember 13. péntek

Műszaki Földtudományi Kutatások 2013 Szakmai Tudományos konferencia (MAB Székház)

Szeptember 14. szombat (Helyszín: Újmassa – Műemlékkohó)

fémöntési, anyagvizsgálati bemutatók * fémhab előállítás * vízi-kerekes kovácsolás * XIII. Fazola díszmű-kovácsverseny * népi és kismesterségek bemutatója * a műszaki természettudomány szerepe napjainkban vitaműsor * erdei iskola * tiszteletbeli kohász avatás * kohó csapolás * gyermekprogramok * ének, zene,

 

FAZOLA NAPOK rendezvénysorozat rövid története:

A Fazola napok rendezvénysorozat az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület miskolci szervezeteinek, a felsőhámori Kohászati Múzeum illetve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködésével 2007. évben indult. Célja a térség szakmai-ipari kultúrája bemutatása, emlékei megőrzése és közkincsé tétele, a műszaki pályák népszerűsítése. Kiemelt cél a selmeci hagyományok ápolása, a bányász, kohász, erdész szakemberek közötti barátság, szakmaszeretet elmélyítése, tudományos konferenciák, szakmai bemutatók és kulturális programok keretében.

A rendezvény névadója: Fazola Henrik és fia Fazola Frigyes, a magyar vasgyártás, a vasművesség kiemelkedő egyéniségei. Henrik Egerben kovácsműhelyt létesített, majd 1770-ben Mária Terézia engedélyével a Garadna és a Szinva patak völgyében vashámort, öntő és kovács művet létesített, továbbá egyik alapító és vezető szakembere volt a térségi vasgyártásnak. Hamvai a hámori temetőben ismeretlen helyen nyugszanak. Emlékét a Felsőhámori temetőben egy kovácsoltvas emlékmű hirdeti. Frigyes a gyár továbbfejlesztője volt, 1813-ban Újmassán kohóüzemet telepített. Ez évben 200 éves a Fazola kohó.

Projekt neve: CriticEl - "Nemzetközi együttműködésben
megvalósuló alapkutatás a kritikus
nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő
potenciáljának kiaknázására"
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005