2014.01.12. Felszíni geofizikai módszerek a kutatások előkészítésére

A  módszereink segítségével roncsolásmentesen kutathatjuk a felszín alatt elhelyezkedő ásványi nyersanyag testeket. Jelenlétükre a geofizikai mérési adatokból inverziós feldolgozással kiolvasható fizikai paraméterek térbeli eloszlásaiból következtethetünk.  A Bükkszentkereszt környéki  jelentős berillium dúsuláson komplex geofizikai (mágneses, nagyon alacsony frekvenciás elektromágneses, spektrális radiometriai, multielektródás fajlagos ellenállás és gerjesztett polarizációs) méréseket végeztünk. A tapasztalatok alapján az érctartalmú zóna a legtöbb esetben a nagy fajlagos ellenállású, alacsony tölthetőségű metavulkanit fölött helyezkedik el. További kutatására a fajlagos ellenállás és gerjesztett polarizációs mérések együttes alkalmazása javasolható. Az  ábrán egy multielektródás látszólagos fajlagos ellenállás és látszólagos polarizálhatóság szelvény menti mérésének értelmezése látható. A bemutatott szelvény jobb oldalán agyagba ágyazott mészkő görgetegek hatása jelentkezik, középen a nagy fajlagos ellenállású és alacsony tölthetőségű zóna magas kvarctartalmú, kiemelt helyzetű metavulkanitra utal, baloldalon pedig a vető mellett a felszín irányában fokozatosan emelkedő helyzetű majd a felszínen is megjelenő metavulkanit hatása figyelhető meg. 

2014.01.12.

Turai Endre, Berillium, Bükkszentkereszt

Projekt neve: CriticEl - "Nemzetközi együttműködésben
megvalósuló alapkutatás a kritikus
nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő
potenciáljának kiaknázására"
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005