2013. szeptember 16. – CRM InnoNET workshop Varsóban

A CRM InnoNET projekt által szervezett workshop-on vett részt Dr. Nagy Sándor és Dr. Gombkötő Imre,  projekt menedzsere. A CriticEl projekt témájával közel azonos, EU országok által szervezett program (www.criticalminerals.eu) kapcsán új potenciális K+F partnerek és pályázati ötletek megismerésére nyílt lehetőség a hamarosan induló HORIZON 2020 keretében beadandó K+F pályázatokhoz. A rendezvényen több olyan cég/vállalkozás képviselői is részt vettek, amelyekkel a Miskolci Egyetem CriticEl projekt megvalósítása érdekében együttműködhet, illetve együttműködést készíthet elő. A CRM projekt projektmenedzserével megismerkedtünk és a CriticEl projektet bemutattuk, amelyek alapján további együttműködések kialakítását kezdeményeztük. A rendezvény alkalmas volt a CriticEl projekt Európai szintű szakmai bemutatkozására is.

Projekt neve: CriticEl - "Nemzetközi együttműködésben
megvalósuló alapkutatás a kritikus
nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő
potenciáljának kiaknázására"
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005